Pravilnik nagradne igre

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE: 4x stol Coral

1. Člen:

Organizator nagradne igre; 4x stol Coral, v nadaljevanju nagradna igra, katere organizator je Funtrade d.o.o., Valvazorjev Trg 25, 1270 Litija ( v nadaljevanju organizator), ki je odgovoren za vsebino in izvedbo nagradne igre. Nagradna igra poteka v sklopu promocije spletne trgovine Funtrade.net: Trajanje nagradne igre: Nagradna igra traja od 11.5.2022 – 31.5.2022

2. Člen:

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti vse zahteve, ki so objavljene na Instagram strani Funtrade.net_. Pod objavo je potrebno označiti dva prijatelja, slediti profilu ter deliti objavo v svoji zgodbi.

3. Člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre sodelovali po zgoraj navedenih navodilih.

4. Člen:

Nagrajenec nagrado osebno prevzame na naslovu Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana.

5. Člen:

Zaposleni v Funtrade d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja družbe Funtrade d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec navedel napačne ali netočne podatke. V tem primeru se žreb ponovi. Mlajše osebe od 18 let v nagradni igri zastopa starš ali zakoniti zastopnik.

6. Člen:

Žrebanje bo potekalo 31.5.2022 s pomočjo programa Random Generator. Dobitnik bo obveščen preko Instagram sporočila.

7. Člen:

Vrednost podeljene nagrade presega 42 €. Po prevzemu nagrade v pričo nagrajenca uredimo akontacijo dohodnine.

8. Člen

Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.funtrade.net.

9. Člen:

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Člen:

Pravila veljajo od 11. 5. 2022 naprej.

Funtrade d.o.o.

Jaka Dokl