Pravilnik nagradne igre

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE: Električni skiro Velociptor

1. Člen:

Organizator nagradne igre; Električni skiro, v nadaljevanju nagradna igra, je Funtrade d.o.o., Valvazorjev Trg 25, 1270 Litija ( v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka v sklopu kampanje za zbiranje slik artiklov pri strankah. Nagradna igra traja od 1.8.2022 – 30.9.2022. Organizator je odgovoren za vsebino in izvedbo nagradne igre.

2. Člen:

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti vse zahteve, ki so objavljene na spletni strani www.funtrade.net . Na e-naslov [email protected] je potrebno poslati sliko z artiklom v ambientu, oziroma celoten ambient opremljen z opremo kupljeno v trgovinah podjetja Funtrade d.o.o.

3. Člen:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre sodelovali po zgoraj navedenih navodilih.

4. Člen:

Nagrajenec nagrado osebno prevzame na naslovu Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana.

5. Člen:

Vsi udeleženci nagradne igre se strinjajo, da se poslane fotografije uporabijo za marketinške namene organizatorja. Prav tako se zmagovalec nagradne igre strinja s fotografiranjem ob prejemu nagrade in objavo fotografij za marketinške namene organizatorja.

6. Člen:

Zaposleni v Funtrade d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja družbe Funtrade d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec navedel napačne ali netočne podatke. V tem primeru se žreb ponovi. Mlajše osebe od 18 let v nagradni igri zastopa starš ali zakoniti zastopnik.

7. Člen:

Žrebanje bo potekalo 1.10.2022 s pomočjo programa Random Generator. Dobitnik bo obveščen preko e-mail sporočila.

8. Člen:

Vrednost podeljene nagrade presega 42 €. Po prevzemu nagrade v pričo nagrajenca uredimo akontacijo dohodnine.

9. Člen

Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.funtrade.net.

10. Člen:

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. Člen:

Pravila veljajo od 1.8.2022 naprej.

Funtrade d.o.o.

Jaka Dokl